Diepholz

In de omgeving van Diepholz zijn 15 hoogveengebieden verdeeld over 240km2. De moerasgebieden zijn ontstaan, nadat op een kunstmatige manier het waterpeil werd verhoogd.
De gebieden hebben een beschermde status als natuurgebied (Natura 2000).
Deze moerasgebieden bieden in het voor- en het najaar onderdak aan tienduizenden kraanvogels op doortrek. Overdag foeragerend op de akkers, waar de mais geoogst is en ’s avonds bij schemering zich terugtrekkend in de veiligheid van het moeras. Dit schouwspel is indrukwekkend om te zien en trekt dan ook vele toeschouwers.